Skip Navigation Links.     

Удружене библиотеке

Пројекат 'Удружене библиотеке' је настао 2006. године у лабораторијама Рачунског центра Електротехничког факултета у Београду (РЦ ЕТФ). Пројекат је намењен свим библиотекама које желе да унапреде своје пословање увођењем библиотечког информационог система.


Списак библиотека које су приступиле пројекту 'удружених библиотека':

Библиотека Електротехничког факултета Универзитета у Београду (ETF)

При Великој школи је 1894. године основана Библиотека Катедре за електротехнику, која је касније израсла у Библиотеку Електротехничког факултета у Београду. Библиотека је специјализована у свим областима електротехнике, електронике, енергетике, телекомуникација, рачунарства и сродних наука и бави се набавком, обрадом, позајмицом, издавањем публикација, као и оспособљавањем за коришћење стручних и научних извора. Фонд библиотеке обухвата преко 20000 књига.

Библиотека Православног богословског факултета Универзитета у Београду (BFSPC)

Бибилиотечка грађа Теолошког факултета тренутно се налази похрањена у више зграда и депоа, а броји преко 100.000 наслова. Поред тога библиотека поседује један број старих и ретких књига. У фонду је заступљен и велики број стране и домаће периодике. Публикације које се могу наћи код нас углавном су богословског и историјског садржаја. Као стручну факултетску библиотеку могу је користити сви који су заинтересовани.

Библиотека Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије (ICT)

Библиотека Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије поседује фонд од 5000 књига из области информационих и комуникационих технологија.

Библиотека Епархије Захумско-херцеговачке „Преподобни Јустин Нови Ћелијски” у Требињу (SPCTrebinje)

Библиотека Епархије Захумско-херцеговачке у Требињу поседује богату колекцију од 10000 књига, претежно богословског садржаја.

Библиотека Српске православне црквене општине у Дубровнику (SPCDubrovnik)

Српска православна црквена општина у Дубровнику има веома богату библиотеку са преко 12 000 свезака. Књиге су на различитим језицима. Богослужбене су скоро све на црквенословенском језику, од којих неке датирају чак из седамнаестог вијека. Постоје многе друге вриједне књиге из различитих области и разни комплети као нпр. комплет Српског књижевног гласника. Библиотека посједује много књига, првенствено лијепе књижевности, на талијанском, француском и другим језицима, што свједочи о интелектуалном нивоу православних Срба у Дубровнику.

Библиотека Алтернативне академске образовне мреже (AAOM)

Позајмни фонд библиотеке садржи преко 2000 наслова и састављен је претежно од књига из области друштвених наука. Нарочито су бројна издања из социологије, политичких наука, уставног права, савремене историје, као и дела из различитих дисциплина посвећена процесима транзиције у Југоисточној Европи са посебним нагласком на подручје бивше Југославије. Од природних наука најпотпуније је покривена област заштите природне средине и екологија, због вишегодишњег извођења наставе из ових области.

Библиотека Завода за унапређивање образовања и васпитања (ZUOV)

Фонд библиотеке садржи преко 20000 наслова и састављен је претежно од књига из области друштвених наука и образовања. Библиотека је затвореног типа.

Виртуелна библиотека радова конференције ТЕЛФОР (TELFOR)

Телекомуникациони форум ТЕЛФОР је регионални годишњи скуп стручњака који раде у области телекомуникација и информационих технологија. Виртуелна библиотека садржи радове презентиране на конференцији ТЕЛФОР од 2000. године до данас. Сви радови су доступни у PDF облику.

Виртуелна библиотека радова конференције ЕТРАН (ETRAN)

Конференција ЕТРАН најстарија је и најугледнија научно-стручна конференција у земљи, са преко пола века традиције и десетинама хиљада публикованих радова. ЕТРАН има успостављено партнерство с највећом и најјачом стручном организацијом електроинжењера на свету, удружењем IEEE. Виртуелна библиотека садржи радове презентиране на конференцији ЕТРАН од оснивања 1955. године до данас.