Skip Navigation Links.     

Упутство за претраживање електронског каталога

За претраживање, у једно од поља "Аутор", "Наслов" или " Област" унесите појам које желите да пронађете. Сви појмови које унесете сматрају се за корен речи, па ће бити пронађени сви библиотечки записи који у себи садрже унесени појам.

Ако унесете кључне речи у два или у сва три поља, претрага враћа све податке који задовољавају било који од унетих критеријума. Поља која оставите празна не узимају се у обзир приликом претраге.

Објашњење поља за претраживање:
Аутор - Име или презиме аутора, преводиоца или приређивача (примарна, секундарна и алтернативна одговорност)
Наслов - Главни стварни наслов, поднаслов
Област - Предметна одредница (област којој запис припада)

За унос упита равноправно се користи ћирилично и латинично писмо, као и мала и велика слова. Потпуно су еквивалентни упити: "Ковачевић", "ковачевић", "Kovačević", "Kovacevic", "kovacevic".

Чекирањем одговарајће опције може се подесити да се мала и велика слова разликују при претраживању.

Чекирањем одговарајуће опције може се подесити да се врши строга провера дијакритичких знакова , тако да нпр. 'š' код претраживања није исто као 's'.

Више речи раздвојених размаком третирају се као један податак. Због тога је код претраге по аутору најбоље користити само презиме или само име (нпр. "Петровић Петар" неће вратити наслове код којих је аутор заведен као "Петар Петровић" или "Петар С. Петровић", али "Петровић" хоће). Слично важи и за наслове и области.

Препоручује се унос само корена кључних речи и избегавање наставака (нпр. кључна реч "laser" у претрази по наслову вратиће и наслове који садрже речи "laserski", "laserom" итд, али обрнуто не важи).

Претраживање по задатом критеријуму почиње кликом на дугме "Претражи".

По завршеном претраживању приказује се укупан број пронађених записа.
Број записа који се приказују на једној страни се може подесити на 10, 20, 30, 40, 50, 100 или 200.

Објашњење заглавља скраћеног приказа резултата претраживања.
Запис - Јединствени идентификатор записа у библиотеци
Наслов - Главни стварни наслов и поднаслов
Аутор - Примарна одговорност (први аутор)
Приређивач - Секундарна одговорност (приређивач, преводилац, илустратор, ...)
Област - Предметна одредница
Аутор 2/3 - Алтернативна одговорност (други или трећи аутор)
Име и презиме - Примарна или алтернативна одговорност
Библиотека - Библиотека у којој је пронађен запис

Детаљан приказ (ISBD картице) добија се кликом на број одговарајућег записа.

Да би корисник могао да дође до одређене публикације, потребно је да библиотекару пружи информацију о сигнатури, која се налази у горњем десном углу ИСБД картице приликом прегледа детаљног приказа. Сигнатура једнозначно указује на физичко место публикације у просторијама библиотеке и није исто што и јединствени идентификатор записа у библиотеци.

Претраживање може да се ради по једној или више библиотека. Избор библиотеке чији се електронски каталог претражује се ради на страни 'Избор библиотека'.