Skip Navigation Links.     

Често постављaна питања (FAQ)

Коме је намењен библиотечки програм?

Библиотечки информациони систем је намењен свим врстама библиотека. Софтвер одговара факултетским и школским библиотекама, градским библиотекама, фабричким библиотекама, библиотекама посебних установа и института, музејима итд.

Које функције покрива библиотечки програм?

Програм покрива све библиотечке функције које се користе у свакодневном раду библиотека. Функције које су покривене су обрада записа (наслова) без обзира о којој врсти књижне грађе (монографије, серијске публикације, стручни радови, ...) се ради, инвентарисање књижне грађе, претраживање фонда библиотеке, циркулација тј. рад са корисницима, административне функције итд.

Да ли постоје ограничења за употребу библиотечког програма?

Не постоје никаква ограничења за коришћење овог софтвера. Не постоје ограничења за величину библиотеке. Програм добро ради са произвољним бројем библиографских записа, корисника и инвентара.

Да ли програм поштује постојеће библиотечке стандарде?

Програм поштује све постојеће међународне стандарде из области библиотекарства као што су UNIMARC (UNIversal MAchine-Readable Cataloging) и ISBD (International Standard Bibliographic Description).

На ком језику и писму се може водити каталогизација употребом овог библиотечког програма?

Обрада записа се може вршити на било ком језику и писму.

Да ли постоје додатне погодности за кориснике овог библиотечког програма?

Сви корисници библиотечког програма постају део мреже удружених библиотека и тако добијају на коришћење сајт за претраживање библиотечког фонда.

Да ли за коришћење библиотечког програма библиотека мора бити прикључена на интернет?

Библиотека не мора бити повезана на интернет.

Какву рачунарску опрему библиотека мора да поседује да би користила библиотечки програм?

Минимална конфигурација клијентског рачунара на којем је могуће користити програм је PIII, 700Mhz, 256MB RAM.

Да ли су потребне неке посебне лиценце за коришћење библиотечког програма?

Библиотекари не требају да имају никакву посебну библиотечку лиценцу за коришћење програма. Због коришћења бесплатних технологија, библиотечки програм који се инсталира, такође, не захетва додатно софтверско лиценцирање. Другим речима, не постоје додатни трошкови у експлоатацији софтвера.

Како добити више информација о пројекту?

Више података о библиотечком програму можете добити у Рачунском центру Електротехничког факултета у Београду (РЦ ЕТФ). Заинтересованим библиотекама можемо организовати презентацију програма.

Колико кошта библиотечки програм?

Више детаља о цени програма можете добити у Рачунском центру Електротехничког факултета у Београду (РЦ ЕТФ).

Да ли постоји ограницење на број библиотекара који користе програм?

Не постоји никакво ограничење на број корисника програма. За разлику од осталих библиотечких програма, цена не зависи од броја библиотекара који користе програм.

Да ли претраживање података из фонда библиотеке може да се интегрише са сајтом библиотеке или институције којој библиотека припада?

Подаци из библиотечког фонда се могу интегрисати са постојећим сајтом и осталим информационим системима. Сва потребна инфрастуктура за повезивање са осталим информационим системима је већ уграђена у библиотечки програм.

Ко је власник података, тј. обрађених записа, које се унесу у раду са библиотечким програмом?

За разлику од неких других библиотечких програма, сви подаци које библиотека унесе кроз овај програм остају трајно власништво самих библиотека.

Какво знање треба да има библиотекар да би могао успешно да користи библиотечки програм?

Библиотекар треба да има елементарно знање о рачунарима. Пожељно је да библиотекар познаје библиотечке стандарде, али није неопходно. У пракси се показало да програм могу користити и корисници без посебног библиотекарског искуства. Време које је потребно за сваладавање програма је обично неколико дана.

Да ли се постојећи подаци (библиотечки записи) из неког другог програма могу пребацити у овај библиотечки програм?

Миграција постојећих података је могућа. До сада су успешно мигрирани подаци из различитих извора (Pergam, WINISIS, Excel, Access).

Да ли се овај библиотечки програм може прилагодити специфичним потребама и захтевима одређене библиотеке?

Програм је конфигурабилан и може се подесити за сваку библиотеку. Уколико је потребно, могуће је додати и додатне модуле да би се што боље прилагодио специфичним потребама библиотеке.

Колико времена је потребно за инсталацију софтвера?

Инсталација комплетног софтверског система у читавој библиотеци може да се уради за један сат. Евентуална миграција података са старог система може да се уради за неколико дана, у зависности од стања и количине података и формата у којем су подаци записани.

Где и када је развијен овај библиотечку софтвер?

Библиотечки програм је развијен 2006. године у Рачунском центру Електротехничког факултета у Београду (РЦ ЕТФ).